Metalwork

50 anni, 1967 - 2017

Specialkataloger

  • ONE DOUBLE SAFETY

    one double safety

    Detta är en förklaring om hur ONE DOUBLE SAFETY
    ska användas som en säkerhetsprodukt i pneumatiska system. Produkten är speciellt framtagen för att säkert stänga av tryckluften utan att riskera att systemet åter trycksätts utan föregående signal. Detta garanterar att ingen luft finns kvar i systemet.

  • PLASTSLANG

    sample